5 กรกฎาคม 2562 ชาวบ้านผงะ!….."แม่น้ำสีเลือด" ในจีน

ที่มา : http://www.nationtv.tv/main/content/378723231/

แม่น้ำชิงวาน ที่เมืองยู่หลิน ทางใต้ของประเทศจีน กลายเป็นสีเลือด โดยเชื่อกันว่าเรื่องนี้อาจจะเกิดจากการที่บรรดาโรงสีที่อยู่ใกล้ๆ ได้ปล่อยของสีย้อมลงสู่แม่น้ำ ภาพที่เห็นนี้ถูกบันทึกเอาไว้เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม โดยชาวบ้านแถวนี้บอกว่าโรงสีบางแห่งที่เมืองต้าหลี่ ซึ่งอยู่ที่ต้นน้ำ ได้ปล่อยของเสียลงแม่น้ำ ขณะที่หน่วยงานด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อม ระบุว่าตรวจพบถุงพลาสติกที่ใช้สำหรับบรรจุสีย้อมอยู่ในแม่น้ำ และจากการตรวจสอบเบื้องต้น มลภาวะในครั้งนี้อาจจะเกิดจากสีย้อมที่ใครบางคนจงใจเทลงในแม่น้ำ